Biträdande projektledare, också!

Jo, det stämmer. Jag har fått förtroendet att axla ett nytt uppdrag för Heby kommun, som jag både är stolt och glad över.

Det är en deltidsanställning där jag kommer ingå i en stab, som under en längre tidsperiod kommer arbeta i ett kvalitetsutvecklingsprojekt med informations- och kommunikationsfrågor. Både gällande den interna och den externa kommunikationen i kommunen.

Yay!